Bergvärme

Vad är bergvärme?

Bergvärme är den värme som man kan ta från berggrunden. Bergvärme är egentligen solenergi som förvaras i marken för att sedan kunna tas tillvara. När man talar om bergvärme så menar man oftast principen att man borrar ett ca 150-250m djupt hål i berggrunden och upptar uppvärmt vatten från hålet in till en värmepump, som sen omvandlar det till värme som kan ledas in i hus eller fastigheters värmesystem (element eller golvvärme). Att uppta värme från ytjordsystem eller från en sjöbotten med hjälp av samma princip kan jämföras med bergvärme.

Detta ingår oftast i en bergvärmeinstallation:

I en komplett bergvärmeinstallation ingår ett eller flera borrhål som skall vara vattenfyllda. I hålet sätts en kollektorslang ned som fylls med en värmeledande vätsa, som inte kan frysa till is, ofta en blandning av 30% etanol och 70% vatten. Denna slang dras sedan in i husets tekniska utrymme där den kopplas ihop med en värmepump. Värmepumpen cirkulerar vattnet och tar upp värmen från det, och skickar sen ner det i hålet igen för att samla mer värme från berget. Värmepumpen överför sedan värmen till ett annat vattenburet system som kan användas för att värma upp ett hus. Oftast så cirkulerar det vattnet runt i husets vattenburna element eller i ett golvvärmesystem. Det cirkulerar också i en värmeväxlare för att värma bruksvattnet, det vatten som man dushar i.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme från ett borrhål

Som ni ser på bilden så leds är borrhålet fyllt med vatten, oftast från berggrunden. I detta vatten sänks en kollektorslang ned. I denna kollektorslang cirkulerar vatten, som värms upp i bergrunden och sen kommer in till en värmepump. Vattnet i kollektorslangen är i ett slutet system och återanvänds hela tiden. Inga utsläpp eller avgaser förekommer, det enda som går åt är el för att driva värmepumpen.

Bergvärmens fördelar jäntemot olja eller eluppvärmning

bergvärme kostar mindre än oljaBergvärmens största fördel jäntemot olje- eller eluppvärming är att den är billigare. Som ni ser på bilden så kan inbesparingarna på uppvärmningskostnaderna bli ganska stora, ofta kan du skära ner uppvärmningskostnaderna med med två tredjedelar efter att du bytt till bergvärme.

En annan fördel med bergvärme är att den är miljövänligare. Du slipper bränna upp fossila bränslen och förminskar dina utsläpp radikalt jämfört med olje- eller vedeldad panna. Jämför man bergvärme med elvärme så kommer du med bergvärme undan med en bra mycket billigare elräkning varje månad.

En tredje fördel med bergvärme är att den är underhålsfri. Du behöver inte göra någonting för att dusha varmt eller för att ha värme i ditt hus, allt sköts automatiskt av värmepumpen och tillåter dig att ta en helt passiv inställning till att sköta uppvärmningen.

Okej, jag är övertygad, var får jag tag på bergvärme?

Enklast är det att fråga offert på ett nyckel-i-hand-paket så att du får borrning, värmepump och installation levererade till ditt hus alla på en gång.

Fråga offert på bergvärme i Finland:

Bor du i västra eller södra Finland så kan du kontakta TecHeat som är en erfaren bergvärmeinstallatör med flera stora bergvärmeprojekt på nacken. Läs mer om bergvärme från TecHeat här!